Říjen 26, 2015

Prohlášení automobilky Opel k tvrzení agentury DUH

Německá agentura Deutschen Umwelthilfe (DUH) v pátek uvolnila informace, podle kterých prý při měření emisí modelu Opel Zafira se vznětovým motorem 1.6 byly naměřeny nadlimitní hodnoty. Při měření na tzv. dvouválcové stolici (jak požaduje příslušná norma resp. legislativa) a tedy v situaci, kdy se otáčejí pouze hnací kola, byly emise v pořádku.

Agentura DUH údajně měřila emise Zafiry při roztočených i zadních kolech za pomoci čtyřválcové stolice (což ovšem není postup stanovený emisní legislativou) – údajně v tomto režimu byly naměřeny zvýšené emise. Opel ještě v pátek odpoledne za přítomnosti expertů zkušební agentury TÜV proměřil emise Zafiry podle daného normovaného postupu, a to jak na dvouválcové, tak i na čtyřválcové zkušebně. V obou případech emise vyhovovaly požadovaným normám. Opel se k situaci vyjadřuje v následujícím prohlášení.

Prohlášení automobilky Adam Opel AG k tvrzení agentury Deutsche Umwelthilfe: 

Opel důrazně odmítá tvrzení německé agentury Deutschen Umwelthilfe (DUH, German Environmental Relief) z pátku 23. 10. 2015. Opel znovu opakuje, co platí pro všechny modely Opel bez výjimky: Software vyvinutý u GM nemá žádné funkce, které by detekovaly, zda daný vůz prochází kontrolou emisí ve výfukových plynech!

Výsledky testů agentury DUH, která údajně měřila emise modelu Zafira, nejsou srozumitelné ani hodnověrné. Není korektní, že agentura DUH přichází se svými tvrzeními, aniž by zveřejnila související výsledky a podmínky měření, přestože o ně Opel při různých příležitostech žádal.

Po zachycení stanoviska agentury DUH experti automobilky Opel okamžitě vzali stejný model (Opel Zafira se vznětovým motorem 1.6 l, který plní normu Euro 6) na zkušební stolici a uskutečnili a zaprotokolovali dodatečné zkoušky v souladu s platnými předpisy. Jak v případě testu na dvouválcové zkušebně, rak i při testu na čtyřválcové zkušebně byly splněny všechny legální limity. Tento výsledek byl očekáván, protože na emisní systémy nemá žádný vliv, zda jsou v pohybu všechna čtyři, nebo jen dvě kola. To vše znamená, že obvinění jsou evidentně nepravdivá a neopodstatněná.

Postup agentury DUH, ohrožuje naši integritu a dehonestuje výsledky práce našich konstruktérů. Hlásíme se k závazku plnění všech zákonných emisních norem všech našich vozů. Máme jasně nastavené globální procesy, které zajišťují, že naše výrobky splňují všechny emisní standardy na trzích, které se prodávají.